Vormen van dementie

 

Er zijn verschillende vormen van dementie bekend. De meest bekende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy body dementie en de Ziekte van Pick (Frontotemporale dementie)

 

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een aandoening van de hersenen waarbij bepaalde hersencellen in versneld tempo verouderen of aangetast worden, kleiner worden en uiteindelijk verloren gaan. De oorzaak is nog niet bekend. Door het verlies van hersencellen ontstaan er stoornissen in de werking van het geheugen. Hierdoor gaan alle intellectuele prestaties globaal en langzaam achteruit.

Het is een ziekte die vooral bij ouderen voorkomt. (De gemiddelde aanvangsleeftijd is 74 jaar.)

Indien de ziekte van Alzheimer op jongere leeftijd optreedt, lijden broers en zussen relatief vaker aan deze ziekte. Bij het ontstaan van de deze ziekte speelt dus een erfelijke factor een rol, zonder dat we nog precies weten hoe.

Vaak verloopt het ziekteproces in zo’n geval wat sneller dan wanneer de ziekte niet in de familie voorkomt.

 

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is een verzameling van aandoeningen, waarbij de beschadiging ven de hersencellen wordt veroorzaakt doordat de vaten/vaatjes in de hersenen niet meer goed werken en de doorbloeding van de hersenen afneemt.

Vasculaire dementie komt vaker voor bij mensen met hoge bloeddruk (nu of eerder in hun leven), mensen met een verhoogd cholesterol en menen die roken.

De hersenvaatjes kunnen dichtslibben door vaatverkalking (arteriosclerose) of door een propje bloed(infarct) of doordat ze gaan lekken. De hersencellen achter deze vaatjes worden onvoldoende doorbloed en kunnen minder goed werken. Vaak gaan ze dood en verliezen hun functie.

Indien er meerdere bloedpropjes ontstaan en er dus veel infarcten aanwezig zijn, zullen veel hersencellen niet meer functioneren en zal de persoon duidelijke geheugenstoornissen laten zien.  

 

Lewy body dementie

De Lewy body dementie wordt zo genoemd omdat het zich verspreidt door de gehele hersenen heen. Abnormale eiwitneerslagen worden gevonden in een karakteristieke vorm. De arts die deze karakteristieke vorm van neerslag het eerst beschreef, was dokter Lewy. De Lewy body’s worden ook gezien bij mensen met de ziekte van Parkinson. Bij de ziekte van Parkinson zijn de Lewy body’s echter specifiek op één plaats in de hersenen aanwezig.

Pas vanaf 1961 is de Lewy body dementie als apart ziektebeeld herkend, door het voorkomen van de volgende symptomen: wisselende verwardheid, hallucinaties (zoals het zien van mensen en dieren) en loopstoornissen die veel op de ziekte van Parkinson lijken.

De verwardheid wordt gekenmerkt door geheugen en oriëntatie stoornissen, een zeer wisselende aandacht en concentratie, onrust en soms “plukken” aan dekens of kleding.

Andere symptomen kunnen zijn: flauwvallen, wanen, depressie, slaapstoornissen en gehoorshallucinaties.

 

Frontotemporale dementie (ziekte van Pick)

De ziekte van Pick kan omschreven worden als: ‘Een progressieve dementie die meestal begint in het midden van het leven (meestal tussen 50 – 60 jaar) gekarakteriseerd door langzame veranderingen in het karakter en sociale desoriëntatie met als gevolg dat het verstand, geheugen en taalgebruik afneemt’.

Bij mensen met de ziekte van Pick is er sprake van persoonlijkheid en gedragsverandering.

De term frontotemporaal geeft aan dat met name de hersengebieden die zich in de voorste hersenhelft bevinden worden aangetast. Deze gebieden spelen een belangrijke rol bij het gedrag.

Men kan zijn remmingen verliezen en extrovert of teruggetrokken worden. Men kan tegen vreemde mensen praten en nergens op slaande opmerkingen maken. Ook kan hij onbeleefd en ongeduldig zijn. Hij kan soms agressief reageren terwijl hij anders nooit agressief is. Het verkeerd gebruiken van voorwerpen is iets wat soms voorkomt. Tevens kan hij routines en bepaald gedrag gaan ontwikkelen. Voorbeeld: overmatige wandelroutines of bepaald gedrag herhalen als zijnde een obsessie. Ook zijn er vaak spraakproblemen, sommige mensen verliezen de spraak in het geheel.

Ook kan er sprake zijn van verandering in het eetpatroon: overeten, obsessie voor bepaald voedsel (meestal zoetigheid) .

Concentratieproblemen, veranderingen in seksueel gedrag kan worden verklaard door het verlies van de remmingen of door apathie. Het ‘vergeten’ van de behoeftes van de partner is niet egoïstisch maar wordt veroorzaakt door de veranderingen in de frontaalkwab. Deze veranderingen kunnen enorm pijnlijk zijn voor de partner. Het niet meer herkennen van gezichten en het verkeerd gebruiken van voorwerpen kan voorkomen.