Wat is dementie?

 

Dementie is een hersenaandoening. Iemand met dementie wordt langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen.
Dementie houdt een niet aangeboren en toenemend verlies van de functies van het verstand in.
Op basis van de huidige stand van zaken in de wetenschap is dementie een verzamelnaam voor een aantal verschijnselen, zoals ontregeling van gedrag en verandering van beleving van de werkelijkheid, berustend op niet-aangeboren afwijkingen in de hersenen.

Dit uit zich vaak in: (maar niet altijd)

  • geheugenstoornissen (amnesie)
  • taalstoornissen (afasie)
  • praktische vaardigheidsproblemen (apraxie)
  • veranderingen in de herkenning/zintuiglijke waarneming terwijl de zintuigen intact zijn (agnosie)
  • stoornissen in uitvoerende functies
  • vertraging van denken en handelen leidend tot een duidelijke beperking in sociaal en beroepsmatig handelen