Wat is dementie?

 

Dementie is een hersenaandoening. Iemand met dementie wordt steeds meer afhankelijk van de zorg van anderen. Dementie is een verstoring van de verwerking van informatie in de hersenen. Meestal begint het met geheugenverlies. In een later stadium worden dagelijkse handelingen en praten moeilijker, en raakt het besef van tijd gestoord. Gedrag en karakter kunnen veranderen.  We spreken van dementie als de problemen zo ernstig zijn dat ze het functioneren in het dagelijks leven belemmeren.

Verberg verschijnselen van dementie bij uzelf, uw partner of familid niet. Roep deskundige hulp in die een diagnose kan stellen en voor de juiste hulp kan zorgen.